3ο Photosphere

Αποτελέσματα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τους Συμμετέχοντες του 3ου Photosphere!

Andrea Georgacopulo Protegdico - Ιταλία
Ανδρομάχη Κακαβά - Ελλάδα
Αθανάσιος Δήμου - Ελλάδα
Carolyn Scales - Αγγλία - Ελλάδα
Chantal Formizzi - Ιταλία
Εμμανουήλ Σπίννος - Ελλάδα
Γιώργος Αγγέλης - Ελλάδα
Henri Kandiyoti - Τουρκία
Igor Ochmiansky - Γαλλία
Ivalina Dakova - Βουλγαρία Ελλάδα
Καλλιόπη Χατζοπούλου - Ελλάδα
Κίμων Αξαόπουλος - Ελλάδα
Λάμπρος Ράπτης - Ελλάδα
Mike Fan Tong Hwa - Ταΐβάν - Ελλάδα
Muriel Despiau - Γαλλία
Mutlu Kurtbas - Τουρκία
Nasir Javed - Πακιστάν - Ελλάδα
Paula Munos - Γαλλία
Περικλής Λουκόπουλος - Ελλάδα
Stefano Rapino - Ιταλία
Στέφανος Πατεράκης - Ελλάδα
Xavier Delannoy - Γαλλία

Συγχαρητήρια σε όλους σας!

3ο Photosphere «Get Ready!!!»