Όροι συμμετοχής

Στο Φεστιβάλ μπορούν να λάβουν μέρος  ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι από 18 ετών και άνω.

 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν την φόρμα της αίτησης συμμετοχής που θα βρουν στο site του Φεστιβάλ μέχρι την 7η Ιουλίου 2017 και ώρα 23:55.
 • O κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με έως και 10 φωτογραφίες τις οποίες θα στείλει αρχικά μέσα από την ιστοσελίδα photosphere.gr. Οι φωτογραφίες θα σταλθούν σε αρχεία .jpeg με μέγεθος της κάθε μίας να μην  ξεπερνά την διάσταση των 1024 pixels στη μεγαλύτερη πλευρά και τα 700KΒ.
 • Η επιτροπή με την απόλυτη κρίση της, θα επιλέξει τις φωτογραφίες προς έκθεση, μη γνωρίζοντας τα ονόματα των συμμετεχόντων. Ο τελικός αριθμός των φωτογραφιών που θα εκτεθούν θα διαμορφωθεί αναλόγως των αιτήσεων συμμετοχής.
  Επίσης η επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την έκθεση συμμετέχοντες των οποίων οι φωτογραφίες δεν πληρούν τα κατά την κρίση της αισθητικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν ποσό ως δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με e-mail όπως επίσης στο Fb και στην ιστοσελίδα μας έως και την 11η Ιουλίου 2017.

 • Η διάσταση των φωτογραφιών που θα εκτεθούν δεν πρέπει να ξεπερνούν στην μεγάλη πλευρά τους τα 80 εκατοστά μαζί με την κορνίζα και θα πρέπει να παραδοθούν έως και την 1η Αυγούστου 2017.
 • Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των φωτογραφιών βαρύνουν τους συμμετέχοντες.
 •  Για την έκθεση θα δημιουργηθεί Λεύκωμα προς πώληση με δείγμα της δουλειάς  του κάθε συμμετέχοντα από τις φωτογραφίες που θα επιλεγούν για έκθεση όπως επίσης και  ένα σύντομο βιογραφικό στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Τα εμπορικά δικαιώματα του καταλόγου ανήκουν στους διοργανωτές ενώ στον κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί δώρο από ένα αντίτυπο.
 • Ως δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 35,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Το Δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται με τραπεζική κατάθεση: ΕΤΕ:  ΙΒΑΝ: GR14 0110 4580 0000 4586 0317 739 / SWIFT (BIC) ETHNGRAA  ή με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: Πέντες Θεολόγος Μελόι Πάτμου Τ.Κ:85500 Τ. 697 777 24 55 και συνοδεύεται από το Δελτίο Συμμετοχής ή μέσω Paypal. 
  Οι διαγωνιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα της τραπεζικής κατάθεσης ή της ταχυδρομικής επιταγής.
 • Οι συμμετέχοντες στην έκθεση έχουν το δικαίωμα της πώλησης των φωτογραφιών τους χωρίς η οργάνωση να αξιώνει κάποιο ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφερθεί, η τιμή πώλησης και ο αριθμός των αντιτύπων που θα πωληθούν, στην διοργάνωση ώστε να δημιουργηθεί ο σχετικός τιμοκατάλογος που θα διανέμεται στους επισκέπτες. Η ευθύνη πώλησης των φωτογραφιών γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα και δεν εμπλέκονται οι διοργανωτές.

Πνευματικά Δικαιώματα

 • Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπα έργα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε οι μοναδικοί κάτοχοι είτε οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Στις φωτογραφίες που εμπεριέχονται ευδιάκριτα πρόσωπα πρέπει ο  δημιουργός να έχει την συγκατάθεσή τους για να μπορούν να εκτεθούν. Την ευθύνη έχει ο δημιουργός.
 • Με την δήλωση υποψηφιότητάς τους στην έκθεση, οι συμμετέχοντες διατηρούν πλήρη τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο τους.

Οι συμμετέχοντες επίσης παραχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα να εκδώσουν σε Λεύκωμα δείγμα της δουλειάς που υποβάλλουν για την έκθεση μαζί με ένα μικρό κείμενο 100 λέξεων που θα παραδώσουν οι ίδιοι στους διοργανωτές.

Ασφάλεια των έργων

 • Στο Διεθνές Φεστιβάλ  εξωτερικού χώρου  οι φωτογραφίες θα εκτίθενται στις θέσεις τους κάθε βράδυ από περίπου 19:00 - 24:00 για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών η έκθεση θα παραμένει κλειστή. Προς το συμφέρον της ασφάλειας, οι φωτογραφίες σας θα αφαιρούνται και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο τέλος της βραδιάς και στη συνέχεια εκ νέου θα επανατοποθετούνται την επόμενη ημέρα.
  Ωστόσο, παρά την προσοχή που θα επιδείξουν οι διοργανωτές στον κατάλληλο χειρισμό των έργων είναι δυνατόν να προκληθούν ζημιές στα έργα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ασφαλίσετε το έργο σας.
  Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί το έργο.

Άδεια Δημοσίευσης Φωτογραφιών

 • Όλες οι επιλεγμένες συμμετοχές μπορούν να δημοσιεύονται από το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας στους συνδεόμενους Χορηγούς/Χρηματοδότες και Συνεργάτες, σε περιοδικά ή βιβλία, σε διαδικτυακούς τόπους, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, κατά την κρίση τους για την προώθηση - διαφήμιση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας.
 • Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση αποζημίωσης για την εν λόγω  χρήση.

Λοιποί όροι υποβολής

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται και συμφωνούν με τους παρακάτω όρους:

 • Οι αποφάσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για την επιλογή των έργων θα είναι οριστικές.
 • Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας μπορεί να χρησιμοποιήσει επιλεγμένες φωτογραφίες, το όνομα του φωτογράφου και φωτογραφίες σε οποιαδήποτε διαφήμιση η σχετικά με το Φεστιβάλ ή μελλοντικές προσφορές χωρίς αποζημίωση ή έγκριση.
 • Οι συμμετοχές είναι άκυρες αν το Φεστιβάλ κρίνει ότι δεν είναι πρωτότυπες ή αν οι συμμετοχές είναι δυσανάγνωστες, ελλιπείς, κατεστραμμένες, ακανόνιστες, μεταβλητές, πλαστές, που παρήχθησαν κατά λάθος ή λήφθησαν μέσω απάτης ή κλοπής.
 • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί έργα τα οποία δεν πληρούν την αναμενόμενη ποιότητα της παραγωγής και παρουσίασης για το Φεστιβάλ.
 • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής συμμετοχών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία θα αναρτηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ και στην σελίδα μας στο Facebook.