ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι-εικονολήπτες από 17 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν τη φόρμα της αίτησης συμμετοχής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (www.photosphere.gr) μέχρι τις 30 Μαΐου 2021, στις 23:55.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με ένα (1) Τime-lapse ελεύθερης θεματολογίας, η διάρκεια του οποίου ΔΕΝ θα ξεπερνά το 01:30 λεπτό.

Η τεχνική του Time-lapse γνωστή ως Hyperlapse είναι δεκτή.

Η ανάλυση της τελικής παρουσίασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1080p και σε μορφή MPEG4 ή AVI.

Η ύπαρξη ή όχι μουσικής επένδυσης είναι επιλογή του δημιουργού.

Κατά τη διάρκεια του Time-lapse ΔΕΝ θα εμφανίζεται το όνομα του δημιουργού. Ο δημιουργός μπορεί να θέλει να εμφανίσει την υπογραφή ή το όνομά του στο τέλος του Time-lapse.

Η επιλογή των Time-lapses θα γίνει από Κριτική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας και του κινηματογράφου.

Η Επιτροπή θα επιλέξει τα δέκα (10) καλύτερα Time-lapse, τα οποία θα προβληθούν το καλοκαίρι του 2021, στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Εξωτερικού Χώρου Photosphere, καθώς και στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ιωαννίνων Photometria” - στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο Φεστιβάλ.

Τα τρία (3) Time-lapses που θα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα βραβευτούν και οι δημιουργοί τους θα κερδίσουν Δίπλωμα κατηγορίας Α1/Α3/A2, προσφορά του Χρυσού Χορηγού μας “DroneXperts”!

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με e-mail, καθώς και με σχετική ανάρτηση στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, μέχρι τις 7 Ιούνιου 2021.

Η συμμετοχή στη δράση είναι Δωρεάν.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η θεματολογία των Τime-lapses είναι ελεύθερη με μόνη προϋπόθεση το υλικό να είναι δημιουργημένο από Drone.

Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές που θα έχουν μέσα επίγεια πλάνα από οποιουδήποτε είδους μηχανή ή φωτογραφικού μέσου, πέραν του Drone.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπα έργα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε οι μοναδικοί κάτοχοι είτε οι κάτοχοι όλων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Με τη δήλωση συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες διατηρούν πλήρη τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο τους.

 

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Όλες οι επιλεγμένες συμμετοχές μπορούν να δημοσιεύονται από το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Εξωτερικού Χώρου “Photosphere” στους συνδεόμενους χορηγούς και συνεργάτες, σε περιοδικά ή βιβλία, σε διαδικτυακούς τόπους, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, για την προώθηση - διαφήμιση του Φεστιβάλ, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του δημιουργού, αναφέροντας πάντα το όνομά του.

Το Φεστιβάλ και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση αποζημίωσης για την εν λόγω  χρήση.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής για την επιλογή των Τime-lapses θα είναι οριστικές.
  • Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη τυχόν χρήση μουσικής στο έργο τους (ως προς τα δικαιώματα).
  • Οι συμμετοχές είναι άκυρες αν το Φεστιβάλ κρίνει ότι δεν είναι πρωτότυπες ή αν είναι δυσανάγνωστες, ελλιπείς, κατεστραμμένες, ακανόνιστες, μεταβλητές, πλαστές, που παρήχθησαν κατά λάθος ή ελήφθησαν μέσω απάτης ή κλοπής.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί έργα τα οποία δεν πληρούν την αναμενόμενη ποιότητα της παραγωγής και παρουσίασης για το Φεστιβάλ.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής συμμετοχών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές θα ανακοινωθούν στα μέσα δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες με την αποστολή της δήλωσης συμμετοχής τους στη δράση δεσμεύονται και συμφωνούν με όλους τους παραπάνω όρους.