ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Φεστιβάλ μπορούν να λάβουν μέρος  ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι από  17 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν την φόρμα της αίτησης συμμετοχής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ μέχρι την 27η Μαΐου 2018 και ώρα 23:55.

Συμμετέχοντες του 1ου Photosphere έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ξανά συμμετοχή στο Φεστιβάλ υποβάλλοντας  διαφορετικές φωτογραφίες.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με έως και 10 φωτογραφίες με ελεύθερο θέμα. Οι φωτογραφίες θα σταλθούν σε αρχεία .jpeg με μέγεθος της κάθε μίας να μην  ξεπερνά την διάσταση των 1024 pixels στη μεγαλύτερη πλευρά και τα 700KΒ.

Η επιλογή των φωτογραφιών θα γίνει από καλλιτεχνική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο της τέχνης. Η επιτροπή με την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει τις φωτογραφίες προς έκθεση, μη γνωρίζοντας τα ονόματα των συμμετεχόντων. Ο τελικός αριθμός των φωτογραφιών που θα εκτεθούν θα διαμορφωθεί αναλόγως των αιτήσεων συμμετοχής.

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την έκθεση συμμετέχοντες των οποίων οι φωτογραφίες δεν πληρούν τα κατά την κρίση της αισθητικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν ποσό ως δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με e-mail όπως επίσης στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας έως τις 5η Ιουνίου 2018.

Οι φωτογραφίες που θα εκτεθούν δεν πρέπει να ξεπερνούν στην μεγάλη πλευρά τους τα 80 εκατοστά μαζί με την κορνίζα και θα πρέπει να παραδοθούν έως και την 5η Ιουλίου 2018.

Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των φωτογραφιών βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Ο τρόπος παρουσίασης των φωτογραφιών είναι ελεύθερος. Παρ’ όλ’ αυτά η διοργάνωση συμβουλεύει τους συμμετέχοντες να αποφύγουν την παρουσίαση σε kapa fix καθώς σε περίπτωση ισχυρών ανέμων το συγκεκριμένο υλικό είναι πιο εύκολο να υποστεί ζημιά.

Για την έκθεση θα δημιουργηθεί Λεύκωμα προς πώληση με τις φωτογραφίες  του κάθε συμμετέχοντα που θα επιλεγούν για την έκθεση όπως επίσης και  ένα σύντομο βιογραφικό στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Τα εμπορικά δικαιώματα του καταλόγου ανήκουν στους διοργανωτές ενώ στον κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί δώρο από ένα αντίτυπο.

Ως δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 35,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για τους φοιτητές και τους άνεργους, με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας ή βεβαίωσης, το ποσό διαμορφώνεται στα 25,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πληρωμή της συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης, Ταχυδρομικής Επιταγής και Paypal. Τα απαραίτητα στοιχεία θα αποστέλλονται στον συμμετέχοντα μέσω e-mail μετά την δήλωση της συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με τα έξοδα της τραπεζικής κατάθεσης ή της ταχυδρομικής επιταγής.

Οι συμμετέχοντες στην έκθεση έχουν το δικαίωμα της πώλησης των φωτογραφιών τους χωρίς η οργάνωση να αξιώνει κάποιο ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφερθεί η τιμή πώλησης και ο αριθμός των αντιτύπων που θα πωληθούν στην διοργάνωση, ώστε να δημιουργηθεί ο σχετικός τιμοκατάλογος που θα διανέμεται στους επισκέπτες. Η πώληση των φωτογραφιών γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα και δεν εμπλέκονται οι διοργανωτές.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπα έργα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε οι μοναδικοί κάτοχοι είτε οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στις φωτογραφίες που εμπεριέχονται ευδιάκριτα πρόσωπα πρέπει ο  δημιουργός να έχει την συγκατάθεσή τους για να μπορούν να εκτεθούν. Την ευθύνη έχει ο δημιουργός.

Με την δήλωση υποψηφιότητάς τους στο φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες διατηρούν πλήρη τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο τους.

Οι συμμετέχοντες επίσης παραχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα να εκδώσουν σε Λεύκωμα τις φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στην έκθεση μαζί με ένα μικρό κείμενο (έως 100 λέξεις) που θα παραδώσουν οι ίδιοι στους διοργανωτές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο Διεθνές Φεστιβάλ  εξωτερικού χώρου  οι φωτογραφίες θα εκτίθενται στις θέσεις τους κάθε βράδυ από περίπου 20:00 έως 00:00 για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών η έκθεση θα παραμένει κλειστή. Προς το συμφέρον της ασφάλειας, οι φωτογραφίες σας θα αφαιρούνται και θα αποθηκεύονται στο τέλος της βραδιάς και στη συνέχεια εκ νέου θα επανατοποθετούνται την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, παρά την προσοχή που θα επιδείξουν οι διοργανωτές στον κατάλληλο χειρισμό των έργων, είναι δυνατόν να προκληθούν ζημιές. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ασφαλίσετε τα έργα σας.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστούν τα έργα.

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Όλες οι επιλεγμένες συμμετοχές μπορούν να δημοσιεύονται από το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας στους συνδεόμενους χορηγούς και συνεργάτες, σε περιοδικά ή βιβλία, σε διαδικτυακούς τόπους, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, κατά την κρίση τους για την προώθηση - διαφήμιση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση αποζημίωσης για την εν λόγω  χρήση.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται και συμφωνούν με τους παρακάτω όρους:

  • Οι αποφάσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για την επιλογή των φωτογραφιών θα είναι οριστικές.
  • Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας μπορεί να χρησιμοποιήσει επιλεγμένες φωτογραφίες και το όνομα του φωτογράφου σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή άλλο σχετικό με το Φεστιβάλ χωρίς αποζημίωση ή έγκριση.
  • Οι συμμετοχές είναι άκυρες αν το Φεστιβάλ κρίνει ότι δεν είναι πρωτότυπες ή αν είναι δυσανάγνωστες, ελλιπείς, κατεστραμμένες, ακανόνιστες, μεταβλητές, πλαστές, που παρήχθησαν κατά λάθος ή ελήφθησαν μέσω απάτης ή κλοπής.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί έργα τα οποία δεν πληρούν την αναμενόμενη ποιότητα της παραγωγής και παρουσίασης για το Φεστιβάλ.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής συμμετοχών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές θα ανακοινωθούν στα μέσα δικτύωσης.