ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην δράση μπορούν να λάβουν μέρος  ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι από  17 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν την φόρμα της αίτησης συμμετοχής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ μέχρι την
31η Απριλίου 2019 και ώρα 23:55.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με ένα (1) time-lapse συγκεκριμένης θεματολογίας η διάρκεια του οποίου ΔΕΝ θα πρέπει να ξεπερνά τα 03:00 λεπτά.

Το είδος του time-lapse γνωστό ως hyperlapse θα γίνεται δεκτό.

Η ανάλυση της τελικής παρουσίασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1080p και σε μορφή mpeg4 ή avi.

Η μουσική επένδυση ή μη, του time-lapse είναι στην επιλογή του δημιουργού.

Κατά την διάρκεια του time-lapse ΔΕΝ θα πρέπει να υπάρχει το όνομα του δημιουργού.

Η επιλογή των time-lapses θα γίνει από Κριτική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν καταξιωμένοι επαγγελματίες των χώρων της φωτογραφίας και του κινηματογράφου.

Η Επιτροπή με την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει τα δέκα (10) καλύτερα time-lapse προς έκθεση, τα οποία θα προβληθούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ιωαννίνων “Photometria” και στο Διεθνές Φεστιβάλ Εξωτερικού Χώρου “Photosphere”, το καλοκαίρι του 2019.

Τα τρία (3) καλύτερα time-lapses θα βραβευτούν στα εγκαίνια του 3ου Photosphere στην Πάρο ή στην Πάτμο.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την δράση συμμετέχοντες των οποίων τα time-lapses δεν πληρούν τα κατά την κρίση της αισθητικά κριτήρια είτε είναι εκτός θεματολογίας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με e-mail όπως επίσης στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας έως τις 25 Μαΐου 2019.

Η συμμετοχή στην δράση είναι Δωρεάν.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η θεματολογία των time-lapses θα πρέπει να αφορά αστικό τοπίο, την ζωή σε μικρές ή μεγάλες πόλεις καθώς και σε οικισμούς μικρότερων περιοχών όπως νησιών.

Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές που θα έχουν ως θέμα μόνο φυσικό τοπίο όπως θάλασσα ή ουρανός. Το φυσικό τοπίο θα μπορεί να ενσωματώνεται αλλά όχι να υπερτερεί στο σύνολο του θέματος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπα έργα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε οι μοναδικοί κάτοχοι είτε οι κάτοχοι όλων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Με την δήλωση συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες διατηρούν πλήρη τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο τους.

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Όλες οι επιλεγμένες συμμετοχές μπορούν να δημοσιεύονται από το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Εξωτερικού Χώρου “Photosphere” στους συνδεόμενους χορηγούς και συνεργάτες, σε περιοδικά ή βιβλία, σε διαδικτυακούς τόπους, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, για την προώθηση - διαφήμιση του Φεστιβάλ, χωρίς την έγκριση του δημιουργού αλλά αναφέροντας πάντα το όνομά του.

Το Φεστιβάλ και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση αποζημίωσης για την εν λόγω  χρήση.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής για την επιλογή των time-lapses θα είναι οριστικές.
  • Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη τυχόν χρήση μουσικής στο έργο τους (ως προς τα δικαιώματα).
  • Οι συμμετοχές είναι άκυρες αν το Φεστιβάλ κρίνει ότι δεν είναι πρωτότυπες ή αν είναι δυσανάγνωστες, ελλιπείς, κατεστραμμένες, ακανόνιστες, μεταβλητές, πλαστές, που παρήχθησαν κατά λάθος ή ελήφθησαν μέσω απάτης ή κλοπής.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί έργα τα οποία δεν πληρούν την αναμενόμενη ποιότητα της παραγωγής και παρουσίασης για το Φεστιβάλ.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής συμμετοχών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές θα ανακοινωθούν στα μέσα δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες με την αποστολή της δήλωσης συμμετοχής τους στην δράση δεσμεύονται και συμφωνούν με όλους τους παραπάνω όρους.