ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Φεστιβάλ μπορούν να λάβουν μέρος ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι από 17 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν την φόρμα της αίτησης συμμετοχής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (www.photosphere.gr) μέχρι την 12η Μαϊου 2019 και ώρα 23:55.

Συμμετέχοντες του 1ου και του 2ου Photosphere έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ξανά συμμετοχή στο Φεστιβάλ υποβάλλοντας διαφορετικές φωτογραφίες.

O κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με έως και 10 φωτογραφίες με ελεύθερο θέμα. Οι φωτογραφίες πρέπει να σταλούν σε αρχεία .jpeg με μέγεθος της κάθε μίας να μην ξεπερνά την διάσταση των 1024 pixels στη μεγαλύτερη πλευρά και τα 700KΒ.

Η επιλογή των φωτογραφιών γίνεται από καλλιτεχνική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν καταξιωμένοι επαγγελματίες στο χώρο της τέχνης. Η επιτροπή με την απόλυτη κρίση της επιλέγει τις φωτογραφίες προς έκθεση, μη γνωρίζοντας τα ονόματα των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση γίνεται ανά φωτογραφία και όχι ανά συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από την διοργάνωση για τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί.

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την έκθεση συμμετέχοντες των οποίων οι φωτογραφίες δεν πληρούν τα κατά την κρίση της αισθητικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν ποσό ως δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με e-mail όπως επίσης στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας έως και την 25η Μαΐου 2019.

Οι φωτογραφίες που θα εκτεθούν δεν πρέπει να ξεπερνούν στην μεγάλη πλευρά τους τα 80 εκατοστά μαζί με την κορνίζα και θα πρέπει να παραδοθούν έως και την 25η Ιουνίου 2019.

Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των φωτογραφιών βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Ο τρόπος παρουσίασης των φωτογραφιών είναι ελεύθερος. Παρ’ όλ’ αυτά η διοργάνωση συμβουλεύει τους συμμετέχοντες να αποφύγουν τη παρουσίαση σε kapa fix καθώς σε περίπτωση ισχυρών ανέμων το συγκεκριμένο υλικό είναι πιο εύκολο να υποστεί ζημιά.

Για την έκθεση θα δημιουργηθεί Λεύκωμα προς πώληση με τις φωτογραφίες του κάθε συμμετέχοντα που θα επιλεγούν για την έκθεση όπως επίσης και ένα σύντομο βιογραφικό στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Τα εμπορικά δικαιώματα του Λευκώματος ανήκουν στους διοργανωτές ενώ στον κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί δώρο από ένα αντίτυπο.

Ως δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προμηθειών τρίτων.

Για τους φοιτητές και τους άνεργους, με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας ή βεβαίωσης, το ποσό διαμορφώνεται στα 27€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προμηθειών τρίτων.

Οι συμμετέχοντες στην έκθεση έχουν το δικαίωμα της πώλησης των φωτογραφιών τους χωρίς η διοργάνωση να αξιώνει κάποιο ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφερθεί η τιμή πώλησης και ο αριθμός των αντιτύπων που θα πωληθούν στην διοργάνωση, ώστε να δημιουργηθεί ο σχετικός τιμοκατάλογος που θα διανέμεται στους επισκέπτες. Η πώληση των φωτογραφιών γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα και δεν εμπλέκονται οι διοργανωτές.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπα έργα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε οι μοναδικοί κάτοχοι είτε οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στις φωτογραφίες που εμπεριέχονται ευδιάκριτα πρόσωπα πρέπει ο δημιουργός να έχει την συγκατάθεσή τους για να μπορούν να εκτεθούν. Την ευθύνη έχει ο δημιουργός.

Με την δήλωση υποψηφιότητάς τους στο Φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες διατηρούν πλήρη τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο τους.
Οι συμμετέχοντες επίσης παραχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα να εκδώσουν σε Λεύκωμα τις φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στην έκθεση μαζί με ένα μικρό κείμενο (έως 100 λέξεις) που θα παραδώσουν οι ίδιοι στους διοργανωτές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Εξωτερικού Χώρου οι φωτογραφίες θα εκτίθενται στις θέσεις τους κάθε βράδυ από περίπου 20:00 έως 24:00 για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών η έκθεση θα παραμένει κλειστή. Προς το συμφέρον της ασφάλειας, οι φωτογραφίες σας θα αφαιρούνται και θα αποθηκεύονται στο τέλος της βραδιάς και στη συνέχεια εκ νέου θα επανατοποθετούνται την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, παρά την προσοχή που θα επιδείξουν οι διοργανωτές στον κατάλληλο χειρισμό των έργων, είναι δυνατόν να προκληθούν ζημιές. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ασφαλίσετε τα έργα σας.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστούν τα έργα.

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Όλες οι επιλεγμένες συμμετοχές μπορούν να δημοσιεύονται από το Φεστιβάλ στους συνδεόμενους χορηγούς και συνεργάτες, σε περιοδικά ή βιβλία, σε διαδικτυακούς τόπους, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, κατά την κρίση τους για την προώθηση - διαφήμιση του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Οι αποφάσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για την επιλογή των φωτογραφιών θα είναι οριστικές.
  • Οι συμμετοχές είναι άκυρες αν το Φεστιβάλ κρίνει ότι δεν είναι πρωτότυπες ή αν είναι δυσανάγνωστες, ελλιπείς, κατεστραμμένες, ακανόνιστες, μεταβλητές, πλαστές, που παρήχθησαν κατά λάθος ή ελήφθησαν μέσω απάτης ή κλοπής.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί έργα τα οποία δεν πληρούν την αναμενόμενη ποιότητα παραγωγής και παρουσίασης για το Φεστιβάλ.
  • Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής συμμετοχών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές θα ανακοινωθούν στα μέσα δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες με την αποστολή της δήλωσης συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ δεσμεύονται και συμφωνούν με όλους τους παραπάνω όρους.